My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Sunday, April 22, 2012

Liever heimwee dan Antwerpen.

Plantijn en Moretuslei 54   Antwerpen


(voor vergroting click! op foto)

detail 1

detail 2

Plantijn en Moretuslei 54   Antwerpen
zelfde locatie 70 jaar later.

Voor meer Sinjorenstad click hier.

aan Meester Jos Vander Velpen
Auteur: En wat deed mijn eigen volk? Breendonk, een kroniek.
Advocaat te Antwerpen

Zeer geachte heer,

In vervolg van ons telefonisch gesprek van gisteren, vat ik mijn gedachten in dit schrijven samen:

Het betreft de interpretatie van deze foto genomen tijdens de oorlog in de "joodse" buurt aan de Plantijn en Moretuslei 54-56 te Antwerpen.

Deze foto zit in een dossier van de krijgsauditeur samen met andere foto's als stille getuigen van de Jodenvervolging in Antwerpen door de Duitsers en hun trawanten.
Daar deze een uniek beeld is van het transport per camion van personen van alle ouderdom en geslacht vanuit de stationsomgeving te Antwerpen, is deze foto van monumentale belang voor de beeldvorming van deze tragedie. Ik denk dat we niet overdrijven als we hier zelfs het woord nationaal belang gebruiken. Het is dat beeld die voor de volgende generaties in het collectieve bewustzijn gegrift zal blijven en hopelijk zo zijn steentje zal bijdragen opdat dit soort gebeuren zich niet zal herhalen. Vandaar het belang dat aan de essentie van deze foto niet geknaagd wordt.

Ik leg uit:

Ik ben geen geschiedkundige, zeker geen wetenschappelijke geschiedkundige, ook geen objectief geschiedkundige.
Het gaat hier in mijn perceptie niet over "wetenschappers" of "objecten".
Eerder om "gezond verstand" en om "levende mensen".
Met droefenis las ik het betoog van van de heer Lieven Saerens-CEGES/SOMA (Een ochtend in oorlogstijd.) die opvallend vol hiaten zit en om een onduidelijke drijfveer ge├»nsinueerde twijfel zaait.

Hierdan een lijstje;
1. Het bewuste foto komt duidelijk uit een dossier en envelop met de foto's van de Jodenvervolging, o.a. de paaspogrom van 1941.

2. Lieven Saerens argumenteert dat de joden met gesloten laadbakken werden getransporteerd.
Dit is alleen gedeeltelijk waar; zie de getuigenis van de heer Israel Rosengarten door u genoteerd, ik citeer: "Hij wordt samen met andere joodse reizigers samengepropt in een open laadbak van
een vrachtwagen. Na een korte rit arriveren ze in Breendonk."
3. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat deze foto alleen de beginfase van het opstappen vastlegde.
Dat het er eerst "rustig" aan toe ging om een moment later om te slaan naar de fase van het "samenproppen"...
Bij de aankomst zullen deze slachtoffers nog veel andere fases' moeten doorgaan.

4. Zijn argumentatie dat we op deze foto geen verminkten zien, daar de nazihandlangers de mensen meestal nog kwetsten, deze argument is in ons geval erg gezocht. Zowel de heer Rosengarten als anderen hebben deze kwetsuren verzwegen. Ten eerste gaat het hier om een transport op klaarlichte dag en ten tweede kunnen wij aannemen dat het "steeds" en "systematisch" zichtbaar kwetsen een onmogelijk werk was gezien het aantal transporten. Bij een simpel berekening kom je tot de conclusie dat er tussen de 30 en in uiterste gevallen 90 personen per vrachtwagen vervoerd werden zodoende dat er honderden, zeker meer dan honderd vrachtwagen ritten nodig waren om al deze mensen af te transporteren. Je mag aannemen dat de beruchte, sadistische, met pollepel zwaaiende beulen niet altijd en overal aanwezig konden zijn. Het systeem, de modus operandus was zeker in het begin om daar waar mogelijk, de mensen zoveel mogelijk in de waan te laten dat het om "werkverplaatsing" ging.

5. Er is geen ander gekende vervolgde volksgroep in het centrum van deze joodse buurt dicht bij het station geweest...Geen chinezen, en zeker geen Eskimo's'.

6. Lieven Saerens ziet zelf ook het in het oog springende configuratie van de 3 personen die de "papieren" of zijn het "lijsten" aan het bestuderen zijn.
Op de gekende foto van het binnenkoer van het Dossin Kaserne in Mechelen, bij het ontvangst van de jodentransport-vrachtwagens, zie je ook zo een groepje van 3 in burger, met een hond aan hun voet... 

Ik denk dat Lieven Saerens zijn "zoektocht" onverklaarbaar is. Ten minste zou hij deze foto aan mensen, Antwerpse joden, moeten voorleggen met de vraag naar hun mening.
Een foto op zich heeft geen mond en kan de heer Saerens zijn "onzekerheid" niet tegenspreken.
Gezond verstand en de lokale tijdgenoten, als die nu nog hun kans krijgen, kunnen dit echter wel!
De bedoeling is, waarde heer, om nu nog de laatste getuigen met deze foto te confronteren om hun mening. 
Dit zal ons naar een veel "objectiever" geschiedkundig besef zal leiden. Dichter bij het verhaal zelf.

Met de meeste hoogachting,
Haddock

Update: heb zelf met de heer I.J.Rosengarten uit de Quinten Matsyslei gesproken die is 100% van mening dat het om zijn joodse stadgenoten gaat. Daarbij heeft ie ook zo zijn twijfels om Lieven Saerens zijn "twijfels"....

Uit het Belgenland weggetransporteerd, de dood ingejaagd.. :
Mensen, net ik en jij.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home