My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Sunday, January 02, 2011

Droom-materie2 Comments:

Anonymous Armeria Maritima Alba said...

Ben zelf een in A’pen geboren jood. Heb wel op het moment dat ik begreep in welk een (niet) “geborgen” stadje ik leefde het besluit genomen om andere oorden op te zoeken. Daar zou ik een gezin stichten.

Ik leg even uit: Ikzelf hield ook enorm van de suskenwiske, en zeker ook van lambiek. Neemt niet weg dat als je ziet dat die tekenaar ten tijde van nood, ten tijde van de open jacht op zijn medemensen en stadsgenoten meehitst met de duitsers door middel van zijn tekenpen met al de destruktieve gevolgen van dien, je jezelf afvraagt “moederken in wat voor wereld leven wij”?

Dat heden-ten-dage deze laagbijdegrondse stompen vergoeilijkt of gerelativeert wordt met alle weet van de toenmalige miljoenenslachtingen, gaat mijn petje te boven…

1/02/2011 01:37:00 PM  
Anonymous Sven Da Silva said...

Verder een leuk 2011 toegewenst!

1/02/2011 07:08:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home