My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Thursday, September 16, 2010

Willy Vandersteen alias Kaproen. De gewetenloze leugenaar?

(Deze youtube-clip is er om je in de "juiste" tijd-sfeer te brengen. De sfeer waarin Willy Vandersteen alias Kaproen werkte. Dit is wel een Parijse toestand, doch in Antwerpen was het fundamenteel niet anders: weerloze joodse burgers -burgers zoals jij en ik- die meedogenloos uit hun levensomgeving worden verdreven, met alle gevolgen vandien...Ga, en bekijk deze film, "La Rafle", het zal je historisch besef goed doen...) 

(dit mag er ook zijn... vergelijk met Willy Vandersteen/Kaproen zijn "kunstwerk" .. juist hier onder...)


Kaproen/Willy Vandersteen werkt mee aan het ophitsen... hier In Volk en Staat, 1942.

"Ik en twyfele niet of de Zonne en Maene hebben beschaemt geweest dat zy zooddaenig monsters met hun ligt hebben bestraeld"
("Chronnyke van Antwerpen" naar aanleiding van de door Beeldstormers bedreven wandaden op enkele plaatsen in Vlaanderen en Brabant.)

Wrang, wreed verleden.
Antwerpen 1940-1944.

Het gaat hier degelijk over een uniek gebeurtenis, zijn evenbeeld onbekend in urbane geschiedenis, misschien enkel zeer vaag te vergelijken met de rooftochten van de Vikings. Maar dan laffer en gekombineerd met een planmatige moord op alle verdreven slachtoffers.
Afgeslacht en vergast dan.

Ik leg uit:
Wat mij onwezenlijk en uiterst macaber overkomt is de lange monotone dagelijkse "plunderingen"-ontruimingen- in Antwerpen. En zo 3 jaar lang. Met een gemiddeld van 8 a 9 woningen per dag. Dag in dag uit.
Door de lengte van tijd werd het een heel "natuurlijk" en "normaal" aanvaarbare fenomeen voor de niet-joods Antwerpse populatie.
Het vervoersgedonder. Het vervoer van meestal houten (zware)meubelen, katrollen, ladders? Het vervoer zal geen verborgen onzichtbaar gedoe geweest zijn, in tegendeel. Ik zie het als 1 lange keten van destructie. Ondragelijk lang in tijd en herhaling.

...en in die kontext (klik hier!) tekent en heult een laffe Willy Vandersteen alias "Kaproen" mee met de moordenaars. Schokkend.

Triest, erg triest. En zielig ook.
Willy Vandersteen alias "Kaproen" in Volk en Staat 1942.
Deze antisemiet maakt me ziek, al is hij dood. Hij had het gemunt op deze zielen..
zie: klik hier klik hier
Joden vanuit onze Belgenland verdreven en vermoord...
p.s.:
Je zou eigenlijk Willy Vandersteen met zijn teletijdmachien naar KLIK HIER! moeten sturen. Daar zal hij wel aan zijn lijve ervaren wat "verdrijven en verhuizen" anno 1940-1944 voor de vervolgden betekende!

Willy Vandersteen Kaproen.Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen. Willy Vandersteen Kaproen.  

5 Comments:

Anonymous Hilde Van Gucht said...

Hijzelf heeft daar nooit zijn verantwoordelijkheid voor opgenomen.
Daar ben ik vies van!

Wij mogen zijn verfoeilijke daden niet onderschatten: ten tijde van de jodenjacht waren zijn prenten juist daar om deze moorden te vergoeilijken...met alle gevolgen vandien.

10/13/2010 12:39:00 AM  
Blogger Haddock said...

@anoniempje:

"...Het zou lovenswaardig zijn wanneer u vergevingsgezinde, verzoenende taal sprak. Maar nog meer zou ik het waarderen als u uw berichten controleerde en onpartijdig zou gaan schrijven, waarmee ik uiteraard de bovenstaande prenten niet wil goed praten, verre van dat...."


Verzoening is zeker een edel gedachte, maar kan pas na schuldbekentenis en schuldbesef.
Ik leg uit: Zonder een duidelijk schudbesef is elk misdaad voor herhaling vatbaar. Vandaar dat de bekentenis en de wroeging zo noodzakelijk is.
Ook het "vergoeilijken en mooipraten" van elk minniem aandeel in de ellendige moord op duizenden en duizenden joodse sinjoren is op zich een historisch zonde. En in de kontext van deze jodenjacht waren zulke prenten geen "kleine detail", in tegedeel het was gericht om de bevolking klaar te stomen voor dierlijke wandaden en het aanvaarbaar maken van deze gruwels. Ook mijn vader zaliger, die als jongetje in Auschwitz vertoefde, kan daar van meepraten.

Ik zie dan ook ons "Kapoentje" in dezelfde lijn als de beruchte Arthur Pierre uit de Isabellalei die om financiele reden -om het slijk der aarde- de bezetters de nodige verhuiswagens met personeel leverde die de eerste schakel vormde richting de gaskamers van Auschwitz.

Zondaars.

10/14/2010 01:30:00 AM  
Anonymous Sven Muilers said...

zie ook:

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F24636.html

10/14/2010 01:39:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

natuurlijk vermeld je niet dat hij ook anti nazistische strips had. vandaar dat hij bv ook geen gevangenis straf kreeg maar de andere medeteknaar wel. wat volgens mij duidt op het feit dat willy vandersteen dit deed als een artistieke uitlaatklep want anders zou hij enkel anti semitische strips gemaakt hebben.

3/11/2017 03:07:00 AM  
Anonymous Maharal said...

@Anonym
Ten eerste waren veel jodenhaters en Nazi's opportunisten. Tegen de einde van ww2 veranderden deze windhanen van richting...
De feiten spreken voor zichzelf, zijn tekeningen ook.

Wat jou Anonym betreft; ik begrijp dat je niet veel beter zou zijn. Je begrijpt hem maar al te goed...

3/12/2017 08:45:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home