My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, March 09, 2009

Wolkjes


Liefelijke ruischt door de toppen der boomen
De voorjaarswind.
Zou die wind van mijn lieveling komen,
Die mij bemint?
Neen, dan zou ik zijn stem verstaan.
Zou die wind naar mijn lieveling gaan?
Zeg hem, o winden, dat ik hem groet,
Zeg dat hij weldra weerkomen moet.


Rusteloos stroomen de ruischende beken
Naar beneê.
Zouden ze mij van mijn lieveling spreken
Over de zee?
Neen, dan zou ik de woorden verstaan.
Zouden ze naar mijn lieveling gaan?
Zoeken ze hem op den oceaan?
Als ge, o stroomen, mijn liefste ontmoet,
Breng hem mijn groet;
Zeg, dat mijn hart zoo verlangen doet!
Zeg, dat hij wederkomen moet.


Zwijgend drijven de wolken en snellen
Mij voorbij.
Hebben die wolken mij niets te vertellen?
Geen tijding voor mij?
Zoek hem, o wolken en stroomen en wind,
Tot ge hem dood of levend vindt,
Maar... als zijn hart mij niet langer bemint...
Breng hem dan enkel mijn afscheidsgroet,
Zeg hem: het ga u op aarde goed;
Zeg, dat hij nimmer weerkomen moet.


Jacqueline E. van der Waals (1868-1922)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home