My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Saturday, April 26, 2008

Modus operandi 3
De Lange Leemstraat 155 (nu met balkon en groen plakaat)

Na 65 jaar, vergeten zwaar verleden...

a.
Zaterdagmorgen schijnt er meer licht in de ontredderde toestand te komen. Men heeft de verzamelden niet ontvoerd. Zij zijn niet alleen in verschillende stedelijke schoollokalen ondergebracht, alsook in een magazijn van het leger (Van Diepenbeeckstraat 12), maar zelfs in de synagoog van „Moriah", Terliststraat. De Duitse schildwacht staat toe dat eten en drinken worden binnengebracht. De ongelukkigen vermoeden dat men hun woning eens grondig wil onderzoeken en dat zij daarna vrij huiswaarts kunnen keren... Straten waar in verhouding minder Joden wonen, werden die nacht niet verontrust.
's Namiddags verschijnen de verhuiswagens alweer. Kijklustigen worden weggejaagd. De bestemming van de mensenladingen zal niet meer geheim blijven : Dossin-kazerne, Mechelen.
Treurende achterblijvers spoeden zich radeloos naar de Lange Leemstraat 155, waar de bureaus van de Jodenraad zich bevinden, alsof zich daar de reddende engel ophoudt, alsof daar nog als vroeger de joodse weldadigheidsinstelling, de „Centrale", zou zetelen, die er alle hulpbehoevenden steeds met raad en daad heeft bijgestaan.


b.
De wijze waarop de steekkaarten na september 1944 in de gebouwen van de Centrale terecht zijn gekomen, is bijgevolg onduidelijk. Een verklaring kan liggen in het gebruik van de gebouwen van de Centrale doorheen de jaren 1940-1945. In de periode van eind mei 1940 tot eind 1944 waren er slechts enkele verenigingen (de Vokskeuken “Beth Lechem”, de kraamvrouwenvereniging, de kinderverzorging, de ziekenverpleging en de Israëlitische kas) die hun activiteiten konden voortzetten, maar de Centrale als dusdanig functioneerde niet meer. De verordening van 21 november 1941 vermeldde de stichting van de Jodenvereeniging in België (JVB). De lokale Antwerpse afdeling van deze Jodenvereniging had zijn zetel in het gebouw van de Centrale aan de Lange Leemstraat 155. De eerste vergadering van de JVB ging door op 8 januari 1942.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home