Waar is Haddock heen..?

My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Friday, March 21, 2008


Friday, March 14, 2008

Bronx School 1


Shimon Waronker (click)

Thursday, March 13, 2008

Bronx School 2

Sunday, March 09, 2008

Springtime


Pet 3


Friday, March 07, 2008

Alice Andermaal


Mensenogen

Ik houd van ogen door weemoed gewijd
Ik houd van ogen die hebben geschreid
Die hunkerend uitzien van groot gemis
Of starlings staren van droevenis.

Ik houd van ogen die prachtig spontaan
Van grote smart naar geluk willen gaan
Die moe van gemijmer in avond’lijk land
Weer blikkeren uit ruiten waar zonlicht in brandt.

Maar God’lijk de kijkers die schreiens gereed
Schitteren en zingen hoog boven hun leed
‘t Zijn zij die der zielen ellende bevroên
die lachen om and’ren geen zeer te doen.


bevroên: begrijpen

Herald Gazette

Europe's cultural suicide.
Wafa Sultan & C & B


M'n poëzie

O! Snaren van m’n jonge ziel
Ik voelde uw trillen zacht,
Wijl ’t woordje op u nederviel,
Dat door m’n tranen lacht.

O! Zacht en zangerige woord,
Waarin ik peerlen vind,
Hebt gij m’n vreugde niet gehoord
Toen ‘k worden mocht uw kind?

O Gij, die m’n gedachtjes kust
En wiegt m’n droefenis,
’t Is of m’n innerlijke rust
Door u beveiligd is.

O lieflijkheid! o zang getril!
Verwarm het harte mijn,
Dat arm verlaten hart, en wil,
M’n eeuw’ge rijkdom zijn.

Alice Nahon, uit de bundel: Vondelingskens (1920)

Wednesday, March 05, 2008

Memories 7
La Chapeloise (click!)

Port Gibson, Mississippi.Tuesday, March 04, 2008

Brel (click!)

tja zachte nep.

Kopgeld


Saturday, March 01, 2008

Charles Sheeler (1883-1965)