My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, February 25, 2008

Jerusalem (click!)


OCHTEND IN LONDEN.
Hijgende stem van het onheilig Londen,
Wat zijt ge bij de Stilte van mijn Lied?
Wat heeft de zwerver ooit bij u gevonden
Des ochtends, dat hem 's avonds niet verliet?

AVOND IN LONDEN.
De dag verzwaart. De hemel wordt al duister.
Ik denk nu aan de stilte van ons Land.
Terwijl gij de schamelheid van uw luister
Rood tegen de breedten des hemels spant.

DE ZEE.
Is één stad rijker of schooner
Dan de zee eindeloos?
Kent gij milder bewoner
Dan schipper en matroos?

GEDRONKEN WIJN.
De wijn gedronken, het uur genoten,
Zeg mij wat overblijft.
Tusschen verlangen en gemis ligt het besloten,
Al wat het leven drijft.

uit:
Kwatrijnen
Jacob Israël de Haan

2 Comments:

Blogger misrology said...

hello
very nice blog
bye

2/25/2008 12:42:00 PM  
Anonymous Abdoulla Fazier said...

from Altafulla ?

2/25/2008 01:41:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home