My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, July 23, 2007

Memories 1

Deze blog is voor mij een cultureel archief/dump, een plaats waar ik veel van mijn (jeugd)memories kwijt kan. Ook helpt het mij enorm in het afscheid met mijn geboorteland. Afscheid nemen van je bakermat is een langzaam proces van loslaten. Heel leerzaam. En loslaten moeten we allen, vroeg of laat. Partir, c'est mourir un peu.

memorie 1: kruispunt.


De Loosplaats waar mijn geboortestraat (1) samenvloeit met de lei(2) waar mijn ouders hun eerste woonst hadden, en met de lei(3) waar ik als knaapje elk zaterdag het gebedshuis bezocht en als vierde de Van Eycklei waar mijn Londense zus even woonde, en we laatst een gelijkvloersappartement verkochten omwille van een onmogelijke huisbewaardster. Een Kafkaanse verhaal op zich. En dan het park. Vol vol, een vijver vol herinneringen.

1. Brialmontlei
2. Charlottalei
3. Plantijn en Moretuslei

2 Comments:

Blogger I am NoName. said...

Leuke vaststelling. De wereld rondgaan en toch nog hunkeren naar uw herkomst. Een blog is een string van het menselijke wezen, zijn essentie, het zoeken naar de ultieme persoonlijke waarheid.

Je kan moeilijk een volwaardig mens zijn als je uw herkomst negeert. De gemeenschap die niet al haar leden integreert in één geheel is dus ook nooit volwaardig.

Discriminatie kan dus nooit bestreden worden door uitsluiting.

10/25/2009 07:34:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

@IamNoname

je bedoelt het zeker goed..mooi.

11/02/2009 10:46:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home