My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, June 21, 2010

Twee Antwerpse meiskens.

Goldie
Weer belde ze mijn zus op. Vanuit Boro Park, New York belde dat oudje haar weer op. De zucht naar moederliefde.

Kleine Goldie Rozenbloempje was pas acht toen ze haar moeder verloor. Uit het oog en voor altijd.

Antwerpen 1943.
Om de oogst van ondergedoken joden te vergroten werd er een nieuw duister plannetje uitgedokterd. Met krantenberichten, annonces, werden die mensen naar het gemeentehuis gelokt. Om extra suikerbonnen te ontvangen, een "geste" van de bezetter. Moeder Rozenbloem, uit de Ramstraat, trok met dochtertje naar het gemeentehuis. Daar werd ze brutaal ontvangen en afgevoerd. Via Mechelen naar de schoorstenen van Auschwitz. In het tumult kon haar dochtertje, Rozenbloempje, echter met medehulp van een brave burgermoeder ontsnappen. Eerst ondergedoken, daarna naar Zwitserland gesmokkeld. Ze was blond en bij de grensovergang speelde ze de doofstomme. Weeshuis te Montreux. Bij Recha Sternbuch.
In de vijtiger jaren vertrok weesmeisje Rozenbloempje, nu een bloem, naar New York. Daar in den vreemde trouwde ze. Ze trouwde heel gelukkig. De Feingolds vormden, en zijn het nog steeds, een beminelijk bruidspaar.
Kinderen, opgroeiende kinderen, getrouwde kinderen en lieve kleinkinderen.

Mijn zus vertrok in de tachtiger jaren naar New York. Ze was toen een jongedame van in de dertig. Ze hoopte daar meer kans op een bruidegom te hebben dan in haar geboortestad Antwerpen. Perslotte is de joodse gemeenschap te New York veel veel groter. Ze werkte daar in een deftig textielzaak in Borough Park. 's Avonds werd ze hier en daar opgezet met een trouwlustige "kandidaat". Ze leefde blij en hoopvol.
Rond die tijd ontmoette Goldie, nu Mevrouw Gaby Feingold, mijn zus in Brooklyn. Ze kwam eerst als klant daarna als vriendin haar geregeld opzoeken bij "The Rose", de textielwinkel. Mevrouw Gaby bleef veel napraten. Lang, urenlang. Zus werd ook veel uitgenodigd bij de Feingolds thuis. Het waren warme familiale zaterdagavonden. De kaarsen, de inzegening met een beker wijn, de feestelijke eetmaal, het gezang.
Zus vond in New York geen man en keerde na een paar jaar terug naar Antwerpen.
Haar kans zat in Jerusalem en die vond ze ginds dan ook. Ze is al jaren getrouwd en woont daar in een voorstad met haar gelukkig gezinnetje.

Haar band met haar zevenentwintigjaar oudere Gaby is nog steeds die van een soulmate, een geliefde.

Voor Godie heeft de tijd stilgestaan. Toen ze mijn zus voor het eerst ontmoette was mijn zus in haar ogen de reincarnatie van haar verdwenen, vermoorde moeder. Een gevoelige dertigjarige jongedame met een Antwerps accent, een second generation, met eenzelfde sociale chassidisch achtergrond. De geur van een gematigd open religieuse opvoeding van voor den oorlog. Een zeldzaamheid in New York anno 1980.

Het kuikentje Goldie uit de Ramstraat blijft moederhen Evaatje uit de Lange Leemstraat gedwee volgen..
De snak naar moederliefde.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home