My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Tuesday, April 17, 2007

71 jaar later. (click!)
(click op brief voor vergroting)

Heb dit zondag te Jerusalem in een veilingshuis in een kartonnen doos gevonden. Ik zou een bod doen op heel de kavel; een schat aan documenten,over de duizend!, betreft de inkomende correspondentie van wijlen Rabbijn Samuel Hirsch uit Zwolle. In die doos zaten er ook tientallen notitieboekjes met gedachtenkrabbels voor zijn beroemde toespraken. Een boekje zelfs uit het jaar 1941, zijn overlijdensjaar. De veilingmeester gaf mij de toelating om 1 brief te copieeren,hij kon niet geloven dat ik de zoon van de afzender, een fijne man aan de Vestingstraat,kende.
------


kavel: 494
koper nr: 58
uw dienaars nr: 102

Ik kom zojuist terug uit de veiling. Moet spijtig melden dat ik het niet heb aangekocht. De richtprijs van werd fors overschreden. Er waren nog twee "gekken" in de zaal en er werd toegewezen.

Het positieve van het verhaal is naar mijn mening dat nu deze archief het licht heeft gezien het dan ook langzaam richting zijn gegeerde thuishaven Zwolle zal terugsijpelen ... Het zal waarschijnlijk op zijn mindst aan de nog aldaar bestaande gemeente op een of ander manier -deels- aangeboden worden..

Rest mij nog de volgende heren te bedanken die mij raadzaam waren bij deze poging..:
Mijn vriend de heer Bob Drilsma uit Antwerpen en de waarde heer Simon Peter Van het Riet uit Zwolle. Bedankt.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

De heer Arnstein en de heer Steinberger waren zwagers.

4/17/2007 11:34:00 AM  
Blogger Maharal said...

scoop:
verzameling zit tijdelijk bij
Meiron Erin te Hertzlya

++ 972 (0)99548584

denk dat hij in opdracht verkoopt...

5/28/2007 07:56:00 AM  
Anonymous mhrl said...

De zoon van de heer Arnstein,Hershl, nu een fijne oudere man heeft nog tijdens de dertiger jaren samen met de zoon van R. S. Hirsch, aan de yeshiva in Heide les gevolgd. Hij was met hem bevriend.
Heeft nu een antiekzaak aan de Vestingstraat te Antwerpen (bij het Centraal Station).

5/28/2007 08:53:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home