My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Tuesday, January 09, 2007

Direkt uit het verre Antwerpen.(click!)

Koopjes aan zestienduizend euro. click!
Percentje aan meepikken...?

4 Comments:

Blogger Maxentia de Beauvais said...

zestienduizend euro! daar kunnen heel wat waterputten, poliovaccinaties, voorlichtingsbrouchures,....mee bekostigd worden!

1/10/2007 02:12:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ja, triest. En met een villaatje aan de kust ook. Schrijnend de verdeling van de middelen. Was altijd zo een zal zo wel blijven.
Wachten nog steeds op een zuiver hemelse inspiratie die een en ander zal rechttrekken....

1/10/2007 04:42:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Is het niet dat je in tijden van onrecht de slechste maar ook de mooiste kanten van de mens kunt zien. Soms zelfs een onmetelijke zefoffering voor de medemens. Tenslotte bakend het donker het lichte gedeelte af... en geeft het vorm aan het goede.
Die 3 Antwerpse meiskens kregen zo door hun revolt tegen het onrecht, een hemelse dimentie.

1/10/2007 04:52:00 PM  
Blogger maharal said...

Tiens, tiens...

Dus twee maal drie fonkellende Antwerpse karbonkels...

1/10/2007 08:26:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home