My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, December 11, 2006

Doet me aan mijn jeugd denken.


ander versie met smaakje Provence..


4 Comments:

Anonymous tja said...

zelfde planken vloer..
muur was wel lichtgroen latex..

LL 171 eerste verd. links

nu nog te koop..

12/11/2006 02:35:00 PM  
Blogger maxentia said...

Mooi! Bedankt voor de muziek! En wat treffend : stukken van mijn jeugd in LL 129 en LL 135.

12/11/2006 11:04:00 PM  
Anonymous itche said...

...a ountshepenish, miz men pouter vern..

12/12/2006 09:45:00 AM  
Blogger Aniksker said...

always treasured that song, thanks for putting it up!

perhaps they never will. But as the heilger Sanzer almost said, at least set yourself free!! uvocharta bachaim...

12/15/2006 11:43:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home