My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Saturday, December 30, 2006

Cauchemar oftewel nachtmerrie.

Het verleden.
Heden.
Heden.
Heden.
De toekomst.

2 Comments:

Blogger Maxentia de Beauvais said...

Zware kost weer, en je hebt gelijk, het mag nooit vergeten worden. maar wat me nog meer interesseert is hoe we daar NU positief kunnen mee omgaan of wat aan doen.

12/31/2006 11:57:00 AM  
Anonymous mhrl said...

@maxentia
zie volgend blogje..

1/01/2007 07:43:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home