My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Saturday, December 30, 2006

Alice Nahon.

M'n kleine goede daad

M'n kleine simpel-goede daad,
Wat hebt ge vaak een winterziel
Met lenteblaƤn begroend,
En vaak een groot verlies vergoed
En menig over-trots gemoed
Stil met zichzelf verzoend.

Ge hebt, o kleine wonderheid,
Zo dikwijls wat gescheiden was
Weer innig saamgehecht,
En menig mond, belust op haat,
En menig streng en stuur gelaat
In milder plooi gelegd.

Mijn kleine simpel-goede daad,
Voor mij die in mijn broos bestaan
Geen grotere dromen mag,
Wees gij voortaan mijn grote taak,
Mijn stille vreugd...mijn enige wraak...
Mijn doel van iedre dag
****

3 Comments:

Anonymous Heidi said...

ok, hier ook eentje van eigen bodem:

Beste Maharal,
ik wens je eerst en vooral
een mooie droom en daarna een wens,
sluit dan uw ogen en kijk naar de mens,
die al deze dromen creƫren kan
en droom dat hij ze genereren kan,
tijdens het nieuwe jaar dat aanbreekt,
zal het een levensvuur zijn dat aansteekt!

12/31/2006 07:51:00 AM  
Blogger freddy11 said...

Ik wens je een goed en gezond 2007.

1/01/2007 07:24:00 AM  
Anonymous Fillia Solis said said...

Een fantasierijk 2007 toegewenst, maar dat zal wel geen probleem zijn :)

1/04/2007 09:49:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home