My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Wednesday, November 15, 2006

Memri Gazette. (click!)

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Die broederlijke Iranier is echt een troetelje..
Ik slaap nu echt gerust, met zo een aangename zoetertje.

11/16/2006 08:16:00 PM  
Anonymous mhrl said...

1.
"Inderdaad, comments zijn leuk, ook deze die niet leuk zijn."

Geldt ook voor blogjes.


2.
De grote virtuele verdwijntruuk.
foetshie.
Deed Oscar Aha Tuizentfloot ook met zijn alle paarse futten.


3.
Je hebt alle eer en recht om het zelf te laten verdwijnen, mij niet nodig...

11/17/2006 02:51:00 PM  
Blogger maxentia said...

Je hebt gelijk -wat de comments betreft althans- ik zal eraan denken.

11/19/2006 10:05:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

The End ha ha ha

11/19/2006 03:22:00 PM  
Anonymous General said...

@maharal

http://www.cross-currents.com/archives/2006/06/29/maharal-on-the-gaza-incursion/

11/27/2006 07:23:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home