My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Friday, October 20, 2006

De dampende doofpot. (click 1)


click 2 (Oostende)


Het is gebeurd
en het gebeurt nog steeds
en het zal blijven gebeuren
als er niets tegen gebeurt.

De onschuldigen weten van niets
omdat ze onschuldig zijn
en de schuldigen weten van niets
omdat ze schuldig zijn.

De armen merken het niet
omdat ze te arm zijn
en de rijken merken het niet
omdat ze te rijk zijn.

De dommen halen hun schouders op
omdat ze te dom zijn
en de intelligenten halen hun schouders op
omdat ze te intelligent zijn.

De jongeren kan het niet schelen
omdat ze te jong zijn
en de ouderen kan het niet schelen
omdat ze te oud zijn.

Daarom gebeurt er niets
en daarom is het gebeurd
en het gebeurt nog steeds
en zal het blijven gebeuren.


Erich Fried.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home