My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Saturday, September 02, 2006

Waarom Noord-Afrika?


Wat is 'Steaming' eigenlijk?

Ingrid Van Welzenis (KULeuven): «'Steaming' is geen nieuw probleem, alleen een nieuwe naam voor iets wat vroeger 'afpersing met geweld' heette. Het Strafwetboek gebruikt nog altijd deze term. Steaming is een vorm van geweld die een groep personen - meestal - over een individuele persoon uitoefent. Gewoonlijk zijn zowel de daders als de slachtoffers jongeren, vooral jongens. We gebruiken de term eigenlijk niet voor volwassenen. Het is een vorm van afpersen: een individu afdreigen, vernederen of intimideren totdat hij geld of een goed afgeeft.»

Bij steaming in de meest enge zin gaat een groepje rond een persoon staan en maakt hem zo bang dat hij akkoord gaat met wat ze van hem eisen. De groep stoomt hem als het ware klaar of gaar om iets te doen. Als hij zich medeschuldig maakt, bijvoorbeeld een winkeldiefstal pleegt om zijn afpersers te kunnen geven waar ze om vragen, is het moeilijk voor hem om er met volwassenen over te spreken.

Volgens de slachtoffers zijn er per groep van steamers meestal drie à vier daders. Nagenoeg alleen mannen, tussen 8 en 35 jaar, minstens de helft minderjarig. Hun aantal per groep wordt gemiddeld iets groter. Ze zijn te voet, vrijwel nooit met (brom)fiets of wagen. Bijna nooit toont de dader een wapen (mes, knuppel, traangas) of maakt hij er gebruik van. Er is altijd verbale interactie tussen daders en slachtoffer(s) en meestal dreigen de daders met geweld. In één op twee gevallen gaan ze ook effectief tot fysiek geweld over. In één op vier gevallen doet één dader dat, in één op vier verschillende daders. In 93 procent van de gevallen kennen dader en slachtoffer elkaar vooraf niet, in 7 procent wel.

De Vlaamse slachtoffers die zich hierover uitspreken zeggen in twee op drie gevallen dat de daders van Noord-Afrikaanse origine zijn. Waalse slachtoffers getuigen meer van groepen van daders met een lichte huidskleur. In Wallonië is er vaker meer geweld en zijn meer meisjes slachtoffer.

Steaming gebeurt op een openbare plaats: 94 procent op straat, verder op speelplaatsen en pleinen, in parken, in het openbaar vervoer. De daders maken zich schuldig aan afpersen of diefstal met geweld. Hun gewelddadig gedrag is niet altijd bedoeld om iets buit te maken, soms om woede te uiten of als kick. In 92 gevallen op 100 maken ze iets buit: geld of portefeuilles (46 procent), geld en sigaretten of sieraden (21 procent), tassen (17 procent). De waarde van het afgeperste geld of goed en het geweld nemen toe. De leeftijd van de slachtoffers neemt af. Een kwart van de steamings gebeurt na de schooluren (tussen vier en acht), een kwart tussen acht uur 's avonds en middernacht. In niet meer dan 14 procent van de bij de politie geregistreerde steamings zijn er getuigen.

1 Comments:

Anonymous Frank Vannecke said...

Als niet-moslim ben je niet meer dan een vod.

9/03/2006 09:14:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home