My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Wednesday, May 24, 2006

dichter in een notendop

In de laatste fase van zijn dichterschap stelde hij dat hij alleen nog maar gedichtjes maakte voor zijn plezier, 'zoals een duivemelker duiven houdt'. Poëzie, zo benadrukte hij, had niks te vertellen, behalve de transcendentie van het woord. Poëzie had niks te maken met de intentie van de dichter, hoe nobel ook, of de werkelijkheid om de dichter heen. In plaats van een mededeling over de wereld of een expressie van gevoel, was het louter een spel van woorden en klanken. Kort gezegd: 'Poëzie = woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysiese geankerde spel met woorden.'

Zelfbiografie. Die begint met: 'Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief bewijs niet is voort te brengen. Aksioom in het domein van de subjektieve ervaring. Objektief is het slechts gissen.' Nog geen dertig regels later rondt hij af met: 'Drie boeken uitgegeven'. Misschien is ook dit slechts massahipnose. Wie kan bewijzen dat hij deze boeken heeft gelezen, laat staan: begrepen. God beware: begrepen. Ik heb ze zelf niet begrepen.'

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home