Waar is Haddock heen..?

My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Friday, September 30, 2005

Nefesh

Wednesday, September 28, 2005

One step beyond logic.We at the wild, it begins to work inside us, altering us, changing us.
Our words starts to sound strange,
nonliniar, emotional.
Unpractical.
Poetic.

Tuesday, September 27, 2005

Zubenelgenubi

Wie Wat Waar?

Saturday, September 24, 2005

Happy again !!!

Thursday, September 22, 2005

Gevoren an ajdim in England


Gi'kumen mit bloemen
On'geton a spoddik
Mitgenumen kan Jisroel

Welcome to the TINTIN world !

Jan Luyken 17e eeuw

Tuesday, September 20, 2005

Heimwee naar de trams & het Rivierenhof


Et ce chant dans mon coeur, murmure.
Et ce chant dans mon coeur appelle bonheur.

La feuille d'automne, emportée par le vent.
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.

zonder woorden

De Vreemdeling

De Vreemdeling

't Was lang, zo lang geleden,
Dat hij was heen gegaan;
Hij zag nog eenmaal weder
Zijne oude woning staan.

Was het de flauwe scheemring
Van 't zinkend avondrood,
Die op dat needrig huisje
Die zoete kleuren goot?

Och, hier vervloog zijn kindsheid:
Hij was geen vreemdeling;
Hij kende 't beeldje,
Dat in het eikje hing,

De waterput op 't voorplein,
Die nauwelijks bewoog,
Zo diep, zo kalm en helder,
Gelijk een ernstig oog,

De rooslaar aan de gevel,
De wijngaard op het dak,
En, och, de hand, die binnen
Het koopren lampje ontstak.

Hij keek door 't vensterspleetje,
En keek het huisje rond,
En leî de hand op 't herte:
Hoe klopte 't in die stond!

Zijn moeders witte leunstoel
Stond daar nog in de hoek,
En ginds lag op het venster
Haar groot gebedenboek.

Hij heeft 't verleên vergeten,
Hij is weer thuis; daar is
Zijn moeders zoete glimlach,
Zijn plaatske aan de dis!

Hij droomde, de arme vreemdeling,
En als hij 't oog ontsloot,
Zag hij alleen zijn schaduw,
Die langs het voetpad schoot.

Hij hoorde 't avondklokje,
Dat wegstierf in de vert':
-- Gaan zo de erinneringen
Nooit sterven in het hert?

Hoe treurig is 't ontwaken!
Daar stond hij gans alleen,
Hij zuchtte, en trok weer verder,
En wist toch niet waarheen.

Och, weet het gele blaârken,
Dat afvalt vóór de herfst,
Waarom 't zo vroeg verdord is
En langs het bospad zwerft?Gedichten [1870]
Rosalie Loveling

Gaza ;

To build a sewer.

They’re moving father’s grave to build a sewer.
They're moving it regardless of expense!
They're shifting his remains
To put in 9-inch drains
To irrigate some plush bloke's residence.
Now what's the use in having a religion,
And thinking when you're dead your troubles cease?
If some rich city chap
Wants pipelines to his crap.
He doesn't let a workman sleep in peace.

Now father in his life was not a quitter,
I don't suppose he'll be a quitter now.
Cause when the job's complete,
He'll haunt that sewer sweet:
They'll only pull the chain when he'll allow.

Oh won't there be some bleedin' consternation;
And won't them city toffs begin to rave!
It's more than they deserve:
They had the bloody nerve
To muck about a British workman's grave.

Adieu. Laatste Antwerpse poort.

25.124 gedeporteerd (via Mechelen)


Verdwenen....

Sunday, September 18, 2005

Tuesday, September 13, 2005

1600

Monday, September 12, 2005

Verstoppertje. Einde


Hierbij stoppen we en verdwijnen in een andere dimensie.
Simpelweg, we lossen onszelf op.
Laatste foto:
De kleine held uit ons astraal story.
Speelt ie "hide en seek"?
Net zijn vader...

Thursday, September 08, 2005

Seaside.

Tuesday, September 06, 2005

Ik blijf thuis.


Wie veel reist wordt wijs.
Wie wijs is blijft thuis.

Thursday, September 01, 2005

Mid-life