Waar is Haddock heen..?

My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, August 29, 2005

Ik had zo geern.


Aan een kindeke

Ik had zo geern uw wiegeken
Met blommekens getooid;
Zo geren om uw hoofdeken
Wat verzekens gestrooid;
Maar somber zijn mijn bloemen, kind,
en triestig zingt mijn lied.
Gij in uw sneeuwen beddeken,
ge kent nog geen verdriet.

Wat zou daar om uw koppeken,
wat kàn daar anders zijn
Dan woordjes van uw moederken
En strikskens van satijn?
Maar toch, 't en zegt geen windeken,
hoe 't leven u zal gaan;
Gij zijt zo'n klein bros droppelken
Op rode roze-blaân.

Ontluiken zal uw herteken
En lieven, zoals ik;
En lieven in een lachje, kind,
en lieven in een snik.
O! Mocht alleen om zieleschoon
Dat hertje bloeiend zijn
En mocht uw zon, o kindeken,
niet sterven als de mijn.

Wees welkom in het huizeken,
waar leed in liefde smelt;
Wees welkom, madelieveken,
in 't dorre distelveld.
Och, alles wordt weer goed door u:
De doornen worden zacht,
wanneer een kindermondeken
Doorheen de distels lacht.

Uit de bundel: vondelingskens

Friday, August 26, 2005

Vermoord te Jerusalem


Met lange keukenmes afgeslacht door laffe arabier, verfoeide moordenaar.
Deze joodse jongen kwam uit Londen (Golders Green) naar Jerusalem om dicht bij G'd, in de Mirer Yeshive, geheiligde kennis te vergaren. Hij zou volgende week trouwen. Is nu dicht bij G'd. Heel verweg uit dit tranendal.

Moge dit onschuldig bloed gewroken worden.
(Genesis IV 10: ...de stem des bloeds van uwen broeder schreit tot Mij uit den aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij! weg van den aardbodem,... )

Wednesday, August 24, 2005

Flirten met de Dood


And I shall hear tho' soft you tread above me
And all my grave will warmer sweeter be
If you will bend and tell me that you love me
Then I shall sleep in peace until you come to me.

Tuesday, August 23, 2005

Knap muurschildering te Jerusalem.


Kom daar vaak voorbij.
Mooi doorkijkje!

De zij-balkons zijn ook illusie.

Monday, August 22, 2005

Samson en Delilah


Ook daar, ook toen, een verhaal van verraad en vernedering in Gaza.

...als zaden in de grond
wacht op de oogst
O Land van Israel...

Monday, August 08, 2005

Flower Power 1960


Semen is Latin
for a dormant, fertilized,
plant ovum ;
a seed
Men's ejaculate
is chemically more akin
to plant pollen.
See,
it is really
more accurate
to call it
mammal pollen

To call it
semen
is to thrust
an insanity
deep inside our culture;
that men plow women
and plant their seed
when, in fact,
what they are doing
is pollinating
flowers.

Now
Doesn't that change everything between us?


(Stephen Harrod Buhner The secret teachings of plants
Bear en Co)